+381 (61) 661-25-13 irina@budisrecan.com

Projektivne metode dijagnostike su dobro poznate i popularne u psihologiji.

Metaforičke asocijativne karte – su jedinstveni alat i asistent praktične psihologije

Metaforičke asocijativne kartice – set slika veličine jedne karte ili razglednica koje prikazuju ljude i njihove interakcije,
životne situacije, pejzaže, životinje, predmete za domaćinstvo, apstraktne slike. Kombinacija reči i slike stvara predstavu i značenja u datom trenutku.
U istoj slici različiti ljudi će videti potpuno različite sadržaje ili pojave i svako će napraviti svoj,individualni sadržaj,kao rezultat stimulacije stvarnih iskustava.
Karte pokreću unutrašnje procese samo-isceljenja i pronalaze svoje jedinstvene načine izlaska iz krize.
Rad sa kartama je upečatljivi odgovor dubine podsvesti.

Karte koristim u toku psihoterapije, a sad uvodim poseban tretman sa kartama,
koji traje oko pola sata i cena polučasovnog tretmana iznosi samo 1000 din.
Za to vreme vi ćete spoznati koje su to traume koje vam smetaju,
koja vrsta vaše ličnosti je trenuntno dominantna za donošenje važnih životnih otluka i u kom se stanju nalaze vaši ciljevi i želje.
Posle te analize, vi se možete otlučiti da li vam je potrebna moja dalja pomoć.

Dobro došli na razgovor sa vašom podsvešću !
Informacije i zakazivanje termina na telefon 061-661-2513 Irina.