+381 (61) 661-25-13 irina@budisrecan.com

Metaforičke asocijativne karte

  Rad sa kartama je upečatljivi odgovor dubine podsvesti. U istoj slici različiti ljudi će videti potpuno različite sadržaje ili pojave i svako će napraviti svoj individualni sadržaj, kao rezultat stimulacije stvarnih iskustava. Irina karte koristi u toku...